Certificacions i referències

ElParking disposa de la màxima certificació existent en les àrees de qualitat, seguretat a la feina i medi ambient.

Qualitat

Tenim la certificació ISO 9001: 2015, norma referencial per a la Qualitat i Gestió Contínua de Qualitat de l'Organització Internacional de Normalització (ISO)

Baixar certificat

Seguretat a la feina

A ElParking disposem d'un sistema integrat de gestió de la prevenció de riscos laborals certificat segons la norma de prevenció de riscos laborals OHSAS: 18001

Baixar certificat

Medi ambient

ElParking té la certificació de Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:15, establerta per l'Organització Internacional de Normalització (ISO)

Baixar certificat | Baixar política de qualitat i medi ambient

Seguretat de la informació

ElParking té el certificat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), categoria MITJANA. ElParking té el certificat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), categoria MITJANA. Aquest certificat reconeix el compliment de les exigències del Reial decret 3/2010.

Baixar certificat | Baixar política de seguretat de la informació | Baixar Certificat ISO 27001

Estat d'informació no financera

l'estat de la informació no financera està disponible a aquest enllaç

Codi de conducta

El codi de conducta està disponible a aquest enllaç