Certificacions i referències

ElParking disposa de la màxima certificació existent en les àrees de qualitat, seguretat a la feina i medi ambient.

Qualitat

Tenim la certificació ISO 9001: 2015, norma referencial per a la Qualitat i Gestió Contínua de Qualitat de l'Organització Internacional de Normalització (ISO)

Baixar certificat

Seguretat a la feina

A ElParking disposem d'un sistema integrat de gestió de la prevenció de riscos laborals certificat segons la norma de prevenció de riscos laborals OHSAS: 18001

Baixar certificat

Medi ambient

ElParking té la certificació de Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:15, establerta per l'Organització Internacional de Normalització (ISO)

Baixar certificat | Baixar política de qualitat i medi ambient

Estat d'informació no financera

l'estat de la informació no financera està disponible a aquest enllaç