Dla Ciebie
Firmy

Parkuj w Getxo

Di adiós al parquímetro en Getxo. Con ElParking, no necesitas monedas, puedes sacar tus tickets desde donde estés, recibir avisos cuando tu ticket vaya a caducar o de denuncia y recuperar el dinero no consumido si te vas antes del aparcamiento. Paga la zona regulada de Getxo cómoda y fácilmente.
Zapomnij o parkometrze i monetach
Zapomnij o parkometrze i monetach
Przedłużenie lub pobranie biletu z dowolnego miejsca
Przedłużenie lub pobranie biletu z dowolnego miejsca
Otrzymuj powiadomienia o bilecie
Otrzymuj powiadomienia o bilecie
Jeśli musisz zaparkować na ulicach Getxo, powinieneś wiedzieć, że niektóre z nich podlegają zarządzeniu miejskiemu, które reguluje parkowanie na drogach publicznych. To rozporządzenie w sprawie parkowania ogranicza maksymalny czas parkowania na niektórych ulicach i ustanawia opłatę za parkowanie. Ograniczenie to jest zwykle stosowane w ciągu dnia w najbardziej ruchliwych porach dnia, a ulice są oznaczone niebieską strefą. Oferujemy możliwość wygodnego opłacenia biletu w niebieskiej strefie za pomocą telefonu komórkowego przy użyciu oficjalnej aplikacji parkometru miasta Getxo.
Stawki
Stosowane stawki są stawkami urzędowymi ustalonymi przez Radę Miasta Getxo.
Tarifa Normal

Maksymalny czas 270 min

Maksymalny czas 120 min

Maksymalny czas 600 min
Sprawdź strefy płatnego parkowania w Getxo
Godziny otwarcia
Horario:
Del 1 de Enero al 31 de Julio y del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre para las zonas de Algorta, Las Arenas, Santa Ana, Romo, Las Arenas alta rotación (lado par) y Romo alta rotación (lado impar)
De lunes a viernes 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h,
Sábados 09:30 a 14:00
Domingos y festivos sin regulación
Agosto para las zonas de Algorta, Las Arenas, Santa Ana, Romo, Las Arenas alta rotación (lado par) y Romo alta rotación (lado impar)
De lunes a sábado 09:30 a 14:00
Domingos y festivos sin regulación
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre para la Zona Playa Ereaga (incluido el Puerto viejo)
De lunes a domingo 10:00 a 20:00

AGOSTO
- Lunes a Sábado: 09:30 a 14:00.
- Domingos y festivos no hay servicio.
Godziny otwarcia
Horario:
Del 1 de Enero al 31 de Julio y del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre para las zonas de Algorta, Las Arenas, Santa Ana, Romo, Las Arenas alta rotación (lado par) y Romo alta rotación (lado impar)
De lunes a viernes 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h,
Sábados 09:30 a 14:00
Domingos y festivos sin regulación
Agosto para las zonas de Algorta, Las Arenas, Santa Ana, Romo, Las Arenas alta rotación (lado par) y Romo alta rotación (lado impar)
De lunes a sábado 09:30 a 14:00
Domingos y festivos sin regulación
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre para la Zona Playa Ereaga (incluido el Puerto viejo)
De lunes a domingo 10:00 a 20:00

AGOSTO
- Lunes a Sábado: 09:30 a 14:00.
- Domingos y festivos no hay servicio.